Thông tin chung

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Tên giao dịch: Pacific

Ngày thành lập: 28/01/2008

Vốn điều lệ:  942.750.280.000 đồng (tại  ngày 31/12/2017)

Mã cổ phiếu: PVP

Sàn giao dịch: UPCOM

Trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà PVFCCo, 43 Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

Mã số thuế : 0305475110

Điện thoại : 028-38228546 

Fax  : 028-38228545

Websites:

http://pvtranspacific.com.vn;

http://pvtranspacific.com;

http://pvtranspacific.vn.

Share: