Nguồn nhân lực

Trong lĩnh vực kinh doanh thương mại và dịch vụ, tài sản giá trị nhất của Công ty chính là con người. Do đó, ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty PVTrans Pacific đã rất chú trọng tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân lực. Đến nay, đội ngũ quản lý, nhân viên của Công ty đã đáp ứng tốt yêu cầu công việc, đủ trình độ làm với với tất cả các khác hàng, đối tác trong và ngoài nước.

St

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

1

Tổng số nhân viên

Người

 21

 

Trong đó:

 

 

 

Đại học và trên đại học

Người

 18

 

Cao đẳng

Người

 2

 

Trung cấp và khác

Người

 1

2

Độ tuổi bình quân

Tuổi

 38

Share: