PVP: Quyết định của HĐQT về nhân sự Ban Giám đốc

Kính gửi Quý cổ đông:

Quý cổ đông vui lòng xem Quyết định về nhân sự Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại file đính kèm phía dưới.

Quyết định về nhân sự Ban Giám đốc của PVP.

Share: