PVP: Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty

Công ty PVTrans Pacific (mã cổ phiếu PVP) công bố quyết định bổ nhiệm Ông Lê Trúc Lâm giữ chức Phó Giám đốc Công ty từ ngày 10.12.2018.

Xem quyết định bổ nhiệm tại đây. 

Share: